Tuesday, March 13, 2018

Källkritikens Dag Light

Bild Annelundsbron på väg in till Rosengård Bild Thommy Sjöberg

Killar och tjejer! Vad är det för en dag i dag?
Inte lätt att veta kanske!
Men i dag är det  Källkritikens dag.
Tidningen Metro anordnar under kvällen seminarier på Stockholms Kulturhus plan 3.
Frågor som debatteras är den aktuella Sverigebilden!
Är Sverige ett land som kollapsar av motsättningar mellan stad och land. Ett folkhem där det är ljusår mellan citykärnor och förort eller är det mest ryska troll från S.t Petersburg som sprider sådana rykten eller förvirrade populistiska SD:are som aldrig besökt en förort.
Allt medan Sveriges ekonomi går starkt och hightech företag och IT blomstrar.
Andra frågor som ventileras är myter om mat och hälsa.
Sant eller falskt?
Marknadskommunikation och konspirationsfrågor är också ämnen för dagens seminarier och kanske blir det något om vad som är politiskt korrekt? Går detta att skämta om? Se video från dansk TV där man skämtar om vår idealistiska världsbild.


Kan man tänka sig att det mesta går att skämta om som ett uttryck för (en insikt) hur fria vi är med det fria ordet? Nåja i dag är det källkritik som gäller - vi kör en övning i repris!

I dag övar vi källkritik, inte självkritik, på Kistalight med inriktning på bilder och upphovsmannarätt.
Vi har upptäckt att vår bild ovan, med citat av Zlatan vid Annelundsbron vid entrén till cykel och gångtunneln som går in i Rosengård lånas lite här och där!
Bilden kan hittas på en hel del sidor på nätet och faktiskt i flera världsdelar.
Worldwidewebb liksom!
Sidorna där jag hittat bilden verkar vara något så när okej men det kan ju vara på sin plats att vederbörande anger källa och upphovsman.
Hur som helst är bilden skyddade enligt upphovsmannarätten för fotografier!
På Kistalights redaktion tycker vi absolut att vår bild har ett konstnärligt värde.
Se den kraftfulla markeringen av platsen Rosengård.
Zlatans poetiska och filosofiska citat och hur man kan förhålla sig till sina rötter är bildens rubrik.
 I centrum av bilden ljuset i gångtunnelns ände! 
När de små barnen, dagisgruppen, kommer ut i solen.
Kan ses som ett löfte för framtiden och drömmen om en möjlig multikulti värld. Den ena av dagisfröknarna bär sjal (hijab) och den andre inte.
Om bilden är konstnärlig har den en verkshöjd säger man när det gäller upphovsmannarätt.
Dessutom finns det inte två fotografer som samtidigt eller oberoende av varandra som har tagit en liknande bild  även om det finns massor bilder med Zlatans citat från Annelundsbron.
Alltså ett absolut unikt fotografi med ett konstnärligt värde där bilden har en verkshöjd och då gäller upphovsmannarätten.

På några sidor har vi roat oss med att kommentera lån av vår fina bild frånRosengård.
Vi börjar med  en ungersk bloggare Vegobrunette som inte direkt visar någon större ödmjukhet när det gäller användandet av vår bild!
Vidare fortsätter vi med en magister Larsson från Katedralskolan i Lund som illustrerar en av sina arbetsuppgifter med vår bild, utan att att blinka tycks det, när det gäller insikter om upphovsmannarätt. 
Ändå är majen Larsson lärare i Sociologi och andra samhällsämnen!
Från Georgien i det vilda Kaukasus hittar vi vår bild på en blogg om Zlatan!
Hedrande?
Ja vi behärskar liksom inte det georgiska alfabetet med sina 33 tecken och rika litterära tradition där blir det dock en liten kommentar. Hittar även vår eminenta bild på humorsidan Lite Kul på Öresundspulsen från Malmö.
Hur kul som helst!

Kommentarer

To Vegobrunette!

See that you have used my picture above from Zlatan quate over Annelundsbridge. It´s ok but you could show the source – se picture Thommy Sjöberg!
/Thommy
Anonymous the Veggie Brunette said...
Hej Thommy!
The original blogpost included a direct link from the photo to your blogpost.
I now updated the post to include even a oneliner source reference right below the photo.
Check the post again and see if that’s OK
Anonymous Kista Lumiere said...
Hej The veggie brunette!
Om du kan svenska och har en faceboksida får du gärna gå in på min Kistalight sida och trycka på Gilla knappen.
Okej ovan med att du hänvisar till min sida! Jag antar att du i första hand driver din blogg av mer idealistiska skäl eller för att det roar dig.
Hälsningar Thommy

Hello The veggie brunette!
If you speak Swedish and have a facebokside, feel free to visit my Kista Light page and press the Like button.
Okay above that you refer to my page! I guess you primarily operate your blog for more idealistic reasons or because it amuses you!
Greetings Thommy
Anonymous the Veggie Brunette said...
Glad we sorted this out. You are correct Thommy, this is a private (and quite small) blog operated in my free time to tell stories that might be of interest to friends.
Try Google translate and see if it helps to give you an overview of the content.
Happy summer!
Anonymous Kista Lumiere said...
To Veggie...B
Ha...ha!
Sorted it out?!
Not really my problem!
Who has actually borrowed a picture?
Additionally, a really good picture!
Can we call this a humble attitude towards art?
No Kista Light desire a more generous attitude towards our special blog arts!
Anonymous Magister Larsson/Kistalight said...
Via Kistalight
Kommentar om Arbete om klass: Uppgift, (sympatisk sådan) i Sociologi på Katedralskolan i Lund 2014

Hej magister Larsson!
Kul att du har använt min fina bild från Annelundsbron med Zlatan citatet för att illustrera din uppgift.
Du får gärna ange källa för bilden!
Se Thommy Sjöberg/Kistalight och min essä Zlatan femton minuter från medelklassen!
Pst du får gärna gå in och Gilla Kistalight på Facebook!

Magister Larsson:
Tackar för att du trots allt låter mig få använda din bild. Nu är du ärad i bloggposten 
Tjoho! Ärad ja men knappast angiven som källa!
Tjoho en gång till för denna ödmjukhet när det gäller Upphovsmannarätten!

Från Asien, nåja från Georgien, hittar vi vår bild hos Chinchraka.
/Kistalight said...September 3, 2016 at 4:34 PM Oh I see my Picture above/Congrate!/What about copyright?/Ah the Free Interne!/But you could mention the photographer and you could like Kistalight - See my webside!/Greetings Kistalight/Thommy Sjöberg
Hittar även bilden hos humorsidan Lite kul och hedrande hos gratistidningen Öresunds Puls från Malmö området. Nu har vi tröttnat på att ge kommentarer men tror att vi fyrade av en Comments hos Lite Kul sidan! 

Ser mitt fotografi ovan!
Hur kul är det?
Lite kul kanske!
Men ange gärna bildkälla och fotografen bakom bilden!
Hur kul som helst!
Hälsningar Thommy Sjöberg/Kistalight

Fotografier se  texter och lagskrivning om upphovsmannarätten!
Upphovsrätt för fotografer infogades i upphovsrättslagen 1994. Den hade tidigare reglerats i Lag (1960:730) om rätt till fotografisk bild, som gällt sedan 1 juli 1961. 
I 15 § fotografilagen föreskrevs att
Rätten till fotografisk bild gäller, där ej annat följer av vad i andra och tredje styckena sägs, intill utgången av tjugofemte året efter det år, då bilden framställdes.
För fotografisk bild, som äger konstnärligt eller vetenskapligt värde, gäller rätten intill utgången av femtionde året efter det år, då fotografen avled.
När fotografier inkluderades i upphovsrättslagen 1 juli 1994, bibehölls regeln att fotografier har en upphovsrättsgräns baserad på bildens framställnings år i stället för upphovsmannens dödsår, såvida inte fotografiet uppnår verkshöjd, för då gäller dödsåret. Skyddet för framställnings år skyddade foton ("fotografiska bilder") är i upphovsrättslagen nu 50 år till skillnad från fotografilagens 25 år och skyddet för döds års skyddade foton ("fotografiska verk") är nu 70 år - till skillnad för fotografilagens 50 år - och överensstämmer därmed med upphovsrättslagens skydd för andra verk.
Vad som avses med verkshöjd inom fotografering framgår inte av lagtexten. Med verkshöjd menas normalt att ett verk inte skulle ha kunnat framställas snarlikt av två personer oberoende av varandra. Förarbetena till lagändringen 1994 innehöll inga resonemang om skillnaden mellan ett fotografiskt verk och en fotografisk bild och det hade heller aldrig klargjorts vad ett "vetenskapligt eller konstnärligt värde" var.
Stora konstnärer Stjäl - Medelmåttiga lånar

Girl with earring Banksy - verk ur konsthistorien (Vermeer) i ny context. Who the hell is Banksy? No one knows!
Slutsats, några funderingar, kring upphovsmannarätt om fotografier.
Visst finns lagstiftningen där!
Kan fungera för gammalmedier och i det etablerade medielandskapet.
Ett kretslopp som är överblickbart inte minst genom Internet.
Värre dock med det vildvuxna Internet, glada gatukonstnärer och indieförfattare bortom etablissemanget.
I praktiken omöjliga att kontrollera och där möjligheten att leva upp till en lagstiftning om upphovsrätt nog måste ses som önsketänkande. 
Alltså två kretslopp!
Ett för gammelmedia och det etablerade (offentliga) medielandskapet där upphovsmannarätten gäller och ett annat för det fria vildvuxna Internet och andra frisinnade själar.
Visst lånar vi själva en bild då och då men anger gärna källa.
Stora konstnärer stjäl!
Medelmåttiga lånar.

© Thommy Sjöberg

Labels: , , , , ,

Thursday, March 08, 2018

Joyce Carol Oates and #Metoo


Skriv så att hjärtat blöder rekommenderar Joyce Carol Oates alla unga författare! Kistalight hyllar en stor amerikansk författare på Intenationella kvinnodagen den 8 mars med en favorit i repris. 
Joyce Carol Oates med sina stora bruna ögon och skuggade blick som har sett mer än de flesta kvinnliga kulturutövare. 
Kistalight hyllar  både Joyce Carol Oates och Marilyn Monroe med två texter. En om skrivande och en om att vara utsatt, hudlös och sårbar i den amerikanska film och kulturvärlden.
#Metoo långt före metoo och #Tystnadtagning upprop!


Joyce Carol Oates said:

Låt dig inte nedslås!
Gäller även indieförfattare!
Snegla inte på andra!
Läs mycket utan att be om ursäkt!
Ge dig hän!
Ge efter för din beundran av andras texter!
Här räknar Joyce Carol Oates upp så olika och väsenskilda författare som Lewis Caroll, Kafka, Poe, Melville, Faulkner, systrarna Bronté och Dostojevskij. Författare som hon själv blivit förälskad i och drabbad av.

Joyce Carol Oates är en inbiten joggare.
Löpningen frigör energier till hennes skrivande (härliga endorfiner säger Kistalight) som vidgar medvetandet och påminner en hel del om drömmens lätthet och gränsöverskridande.

Vad var det för en dunkel synd
Som doppar mig i bläck,
mina föräldrars eller min egen
/ _ _ _ /
läspade jag verser,
bara för att verserna kom.


Citerar Joyce Alexander Pope samtidigt som hon anser att det ursprungliga berättandet har sitt ursprung och skapats genom magiska föreställningar om världen.
Det finns en form av surrealism hos sagor, sägner och ballader i litteraturens begynnelse skriver Joyce. Misslyckande eller ringa framgång är ett viktigt inslag för självreflektion och utveckling för en författare skriver Joyce Carol Oates och nämner sin namne James Joyce. Han som just därför orubbligt jobbade vidare med sin Odysseus. Något liknande gällde även för Faulkner och hans Stormen och vreden (en totalt oförstående omgivning är en bra förutsättning för en blivande författare säger Faulkner). 
Joyse Carol Oates om två av den moderna romanens huvudverk där språkglädje och språkexperiment fick växa fram bortom de dåtida vanliga litterära stråken (redaktioner och förlag) i en egen kontext och en egen litterär kreativ domän.
Skrivandet är en konstart hävdar Joyce Carol Oates!
Till lisa för alla lärare betonar Joyce Carol Oates även hantverket kring skrivandet och vikten av att läsa massor av skönlitteratur.
 Precis säger vi före detta trälande lärare som brukade harva och kultivera den andliga myllan hos unga människor i förortens grundskolor när det begav sig.

Blonde LightMarilyn Monroe: Please leave me alone Bild: Bert Stern
Dagen svalnar mot kvällen...
Drick värmen ur min hand (Edith Södergran) 


Nyårslöfte avklarat på den amerikanska nationaldagen 4 juli.
Faktiskt riktigt passande att läsa ut Blonde av Joyce Carol Oates en sådan dag.
Kind of great american novel!
Drömmen om att skriva den stora amerikanska romanen är här nära ett förverkligande i Joyce Carol Oates roman om Marilyn. En begåvad och mångfacetterad tjej, Marilyn, en av myterna och symbolerna för den amerikanska drömmen. Tjejen som vuxit upp på barnhem och i fosterhem. Maskrosbarnet den begåvade och vackra kvinnan som blir storstjärna inom filmen och en publikmagnet i 50 och 60-talets Hollywood och USA.
Cancer ger sex …jag menar man får inte cancer av sex (Marilyn.)
Vad passar inte bättre än en roman om Marilyn Monroe om man vill skildra det moderna USA och modernitetens framväxt. Marilyn inte bara begåvad vacker perfektionist när det gäller scentagningar utan även en borderliner och en person som experimenterar med droger och som så småningom blir beroende av sina piller.
Genren är dokumentär fiction – till synes dokumentära ramar; miljöer, personer, tiden och vissa citat är hämtade från verkliga förebilder. Formen är traditionellt berättande med inslag av magisk realism; Skarpskytten, Den mörke prinsen och Kolibri ett av romanens starkare avsnitt. Brev, dagböcker, citat från litteratur och insprängda kommentarer (rapporter); som kan inte få nog av polsk korv och Marylin Monroes samlade verk kompletterar.
Med sina berättargrepp når Joyce Carol Oates långt utöver den dokumentära och biografiska skildringen. Berättelsen blir en saga om amerikanskt 40, 50 och 60-tal.I bakgrunden finns tidens stora politiska händelser; andra världskriget och Förintelsen, Koreakriget, McCarthys häxjakter på kommunister, John F Kennedy och Kubakrisen. Med Kubakrisen som fond tecknas ett iskallt porträtt av Kennedy.
Andra män som passerar revy är baseballegenden Joe Di Maggio samma aggressiva intensitet som presidenten, Skarpskytten där tankarna går till Lee Harvey Oswald, den hygglige maken Arthur Miller. Marlon Brando som framstår som en kompis och positiv karaktär med integritet liksom tvillingarna Cass Chaplin och Eddy G lekkamrater och vänner under de första lyckliga åren i Hollywood men allt annat än pålitliga. Tillsammans med skildringen av andra ledande personer inom filmen och kulturens värld skapar Joyce Carol Oates ett brett tidsdokument av det amerikanska samhället men också en märkvärdig och humoristisk genusskildring.
Männen skildras allt annat än nådigt!
Jösses, faktum är att cancer ger sex …jag menar man får inte cancer av sex. Sex är naturligt, jag tycker om naturen ... gör inte du det? (Marilyn)
Mycket bra pocket på 862 sidor som rekommenderas i #Metoo tider!
Fem dobi.. dobi... do av fem.
 I wanna be loved by you!
© Thommy Sjöberg

Labels: , ,

Wednesday, February 28, 2018

Lars Lerin Grå Resa Island Light

Bild från Grå Resa - februaribrev från Reykjavik av Lars Lerin nyårsläslöfte från Kistalight Bild Thommy Sjöberg

Sveriges största akvarellkonstnär och talang med vattenpenslarna sedan Carl Larsson och Anders Zorns dagar har hittat vägen till Island.
Nåja det var några år sedan, i början av 2000-talet, men målningarna känns alldeles som att The paint is still wet!
Island långt i norr, strax under Norra Polcirkeln, ljusa sommarnätter, mörka vintrar med milt dovt februariljus, svärta och levande vulkaner en av dem är Hekla, andra dolda under glaciärer (Vatnajökul) och nordligt maritimt klimat påverkat av Golfströmmen.
Klart att Lars Lerin är där för att fånga ljuset i när han skriver ett februaribrev från Reykjavik. Lars Lerin är en fantastisk tekniker i konsten att hantera sina vattenfärger, till och med använder han  färgpennor vilket beskrivs som en dramatisk (ironi) vändning i hans konst.
Lars Lerin citerar och funderar över föregångare inom konst och litteratur som har skrivit om sina besök på Island. Siri Derkert som uthärdade i 8 månader på ön 1949 - 50.
Luften i Reykjavik stark som synålar så frisk var den och ljuset är vitt, solen t.o.m är vit inte gul som i Neapel eller Stockholm / _ _ _ / så tänker jag på Kiruna, så på Florens. / _ _ _ / Alla städer kanske liknar varann när man går omkring i dem ensam som en främling.
 För en annan konstnär Torsten Renqvist blev ett besök på Island 1964 en nog så livsavgörande vändpunkt. Han slutade måla landskap och började ställa upp objekt som han avbildade vilket blev en början till hans nyskapande period som skulptör.
Vidare citeras Tomas Tranströmers Isländsk Orkan prosapoem från Det Vilda Torget / _ _ _ / vad det är tungt för fjärilen att bogsera en pråm!

Även poeten Lars Huldén citeras om det speciella vädret på Island.
Väderlekarna utprovas här
sju, åtta stycken varje dag
innan de släpps ut över världen. 

Faktiskt förhåller sig, bygger, Lars Lerins text även till andra Islandsresenärer och islänningar, Hallgrimur Helgason och Hannes Piturson, upplevelse av Island. Originaliteten i den vackra boken blir hur Lars Lerins akvareller är upplagda i generösa serier fint formgivna av Heidruns förlag.
Lars använder svärtan i sina bilder, akvareller, för att framkalla ljuset i februari på Island. Han är arkitektonisk säker i sina målningar av hus och byggnader och akvarellerna av båtar och fartyg får ett särskilt poetiskt skimmer i ett milt februariljus från Reykjaviks hamn.

Betyg fem målade vykort av fem i februariljus avsända från Reykjavik av Lars Lerin akvarellkonstnär med absolut gehör för färgtoner.
© Thommy Sjöberg

Labels: , ,

Sunday, February 25, 2018

Stina Light tror sig vara fyra...

Du ligger på medaljplats!
Nä det snacket går jag inte på! (Stinas tankar utmed banan på sista varvet.)
Stina vinner brons på tunga distansen tremil men tror sig vara fyra i mål!
Vilken glädje när hon inser att hon kommit trea.
Oväntad åkare i svenska tjejlaget vinner medalj men vad gör det?
Pyeongchang är de många överraskningarnas OS!
Vilken glädje också med alla oväntade medaljer i skidskytte och alla andra medaljer.
Den fina lagandan bakom framgångarna - man gläds när kompisen och laget vinner.
Plus frukten av hårt arbete (träning och noggrannhet med detaljer) men också förmågan att göra sin grej!
Sebbe i skidskytte visar vägen för de andra som  följer efter.
Åka i sin bubbla, sitt tempo, att kunna växla mellan hyperfokus i skjutning, till att växla över till max fysisk aktivitet.
Köra, ge järnet för att bli fyra, upptäcker sig vara trea och få medalj.
Gå för ett bra resultat och felfri skjutning!
Tänka lite utanför boxen eller kanske bara visa taktiskt sinne!
Upptäcka att det räcker till guld!
Delad glädje dubbel glädje!
Skidskytte hur spännande TV-sport som helst som tjurfäktning utan tjur!
Wow för detta och Heja Sverige direkt från TV-soffan i Kista!
Tjoho vad vi är bra!
© Thommy Sjöberg

Labels: , ,

Sunday, February 18, 2018

Sund Light


Anonymous Kistaljós said...
Första uppgiften (nyårslöftet) när det gäller läsning avklarad den 30 januari blev Tove Folkessons Sund andra delen i Ölandstrilogin.
Liten recension kommer senare och nu nedan!
Även läs-uppgift nr 2 Lars Lerins Islandsresa, Grå Resa, läst den 31 januari. Där gäller det mest att titta, ta in, Lars fantastiska akvareller - berättelser i färg från en ö mycket långt uppe i norr ovanför polcirkeln mitt i Atlanten.
Blir recension senare även här!


Anonymous Kistalight med Ölandsljus said...
Liten recension Tove Folkesson Sund!
Titeln Sund kan säkert ge flera associationer! T ex från vatten, sjö och farled här speciellt Kalmar Sund. Det kan ha med livsstil att göra eller åtminstone att hitta ett sätt leva som ger en Sund känsla eller betydelsen Sund som att ta vara på sig själv på ett fint sätt. Se alla synonymer nedan som hygienisk, hälsosam, nyttig, välgörande, gagnelig, närande, sanitär, frisk, rask, kry, vid god hälsa, oförsvagad, ofördärvad, välbehållen...

Men mest handlar Sund om att bli vuxen, att hitta sin väg, må dåligt, att bearbeta sin historia, upp täcka sin (över)känslighet, fundera över sin familj (skilda föräldrar, finsk begåvad invandrarpappa med vänstersympatier, mamma med akademiska studier i vuxen ålder) så småningom insikten om att ha vuxit upp i en ganska dysfunktionell familj som bar på känslor av utanförskap.
Det handlar också om den bedrägliga, för många, möjligheten att förverkliga sig själv med Alkemisten av Paul Coelho som förebild och guru.
Med sina fina gymnasiebetyg får Eva i boken möjlighet till arkitekturstudier på KTH som hon inte känner sig hemma med, avbryter studier och börjar även andra gång men de smarta lärarna i svarta polotröjor och de chicka studenterna där är inte Evas värld och hon drabbas av (upptäcker sin?) överkänslighet.
Eva vill istället bli en singer songwriter och hittar vägen till en flummig frigörelseterapeut. En terapeut med en charlatan liknande verksamhet som ser till att ta bra betalt. Något känns Evas väg, hon sjunker allt djupare, som en repris på 60 och 70-talets (vänstern) drömmar om frigörelse och deras sätt och uttryck: Bo i kollektiv, åka till Kuba, skapa teater och musikgrupper, dock med betydlig nedtonad (obefintlig) marxistisk ideologi.
Tonen och handlingen i Sund är betydligt mörkare än i K.J. men vitaliteten finns i det djärva språket som har en klar egen konstnärlig verkshöjd och den kursiva parallellhandlingen där besöken på Öland med Mittlandskogen, odlinglandskapet och Östersjöns strandängar, den gamla sommarstugan, med mormor och en gammal manlig skrivande farbror blir Evas väg till läkning. Flera av de kursiva kapitlen närmar sig rena prosapoem.
Fint! Betyg Fem återfunna strandängar av fem.
© Thommy Sjöberg

Labels: , , ,

Wednesday, February 07, 2018

IKEA Light

Ingvar Kamprad är död - Leve IKEA!
Lite som en parafras på Konungen är död Leve Konungen!
Kistalight har haft en del att stå i de senaste dagarna (mogenhetsexamen, lagat grytor och läst recept) men visst tog vi del av Ingvar Kamprads bortgång. Sveriges meste entreprenör i folkhemmet som möblerade våra miljonprogram, radhusförorter, blev en global succé i ett snårigt ägande och till slut fick möblerna en accepterad design hos den kulturella medelklassen.
Kistalight förundras av framgångsmodellen!
Distribution, platta paket, låga lagerkostnader, en allt mer uppmärksammad årlig katalog, billig produktion i globaliseringens tecken, omsorg om omkostnader (snålhet) och kunden bygger sina möbler själv.
Genialiska koncept som kan sammanfattas i att sälja varm korv med bröd för 5 spänn styck och bli en av världens rikaste män så får man inte glömma att det serverades köttbullar från Neapel i den italienska södern till Haparanda i norr i vårt avlånga land, från Kungens Kurva i Stockholm (egentligen Huddinge) till Tokyo i Fjärran Östern.
En mans verk?
Åtminstone en mans driv i grunden, denna energi och kontrollbehov, förmågan att se alla och ett otroligt minne för människor och detaljer, plus att han kom i rätt tidpunkt och tog de chanser som erbjöds!

Kistalight försöker känna efter, finger i luften, åt vilket håll det blåser i dag!

Visst kan IKEA framgångsmodell bestå men det behövs säkert ett mindre kollektiv till ledarskap för att bibehålla frikyrkan IKEA (alla är som en stor familj), säljidé (mainstream) vad vanligt folk behöver, så undrar Kistalight om inte IKEA trots allt med sina stora billiga lagerbyggnader i städernas utkanter är väldigt väl rustade för den begynnande e-handeln som säkert kommer att slå igenom även inom möbelbranschen.
Kistalight som vuxit upp med päronet Knutte som var elektriker (lysmask) och hade en liten elfirma har liksom fått det entreprenöriella i livsluften och generna dessutom har vi som vuxna gått crossmediala entreprenörskurser på STDH och Data och Systemvetenskapen på SU i Kista.

Kistalight får en lysande idé!
Om man nu i utbildningskrisens Sverige skulle ta och starta ett utbildningsföretag på postorder!?
Postorder då i symbolisk betydelse!
Allt kan levereras via nätet!
Gratis via sponsorer och crowdfunding!
Klicka, ladda, appar och mejl!
Kistalight Academy katalog med årets kurser i snygg enkel design.
Enkelt uppbyggda kurser med ritning (beskrivning av momentet som ska läras in) vad som behövs penna, papper, sudd och linjal. En video med t ex en fem minuters kort genomgång av procenträkning. Kistalight berättar om bakgrund till procenträkningens historia och räknar några exempel. Till kittet finns då även ett rikligt antal övningsexempel, repetition är all kunskaps moder.
Kistalight skulle förstås även gärna bidra med fler moment, minilektioner i modern historia och litteratur.
 - Jfr gärna med våra bloggar och videobitar för vår katalog.
Vinster med utbildning via postorder (nätet - klicka, ladda, appar och mejl) är förstås inga bråkiga, störiga klassrum, mobiler kan läggas åt sidan, läraren slipper meningslösa tråkiga konferenser, ingen byråkrati för att bekräfta rektorer, föräldrar och utbildningsbyråkrater.
 Läraren får dessutom vara just lärare där i sina minilektioner, typ TED-talks, och behöver inte ta ansvar för förorternas segregering, bristande samhälleliga resurser, miljöförstöring och globalisering, sex och samliv, strategi för den digitala utvecklingen,politiker och samhällsansvarigas misslyckanden och vilken politisk korrekt fråga som är aktuell för dagen.
Obs idén om utbildning via postorder (nätet) bör förstås ses som en ironi och möjligen en idé som ett komplement till den traditionella skolan för vi vet ju alla hur viktig läraren är med att gestalta lärandet (förklara utbildningens mening - vad det hela går ut på) och ge feedback a live och bjussa på sin personlighet (man tar efter sin lärare - härma en pedagogikens grundbult).
Lärare gör skillnad!

PS En entreprenör måste ha många strängar på sin lyra, liksom förena motsatser från visionär och skapare av kreativa grejer till jävlar anamma, grit och en sju helsikes uthållighet och tålamod. Man måste tro på sin skapelse och kanske jobba i motvind och stå ut med misslyckanden i åratal innan det går bra - gäller säkert de flesta konstnärliga utövarna också. Men ibland kan det vara bra med lite motsånd det liksom härdar och förädlar. Ni kan ju bara tänka er hur det då varit med en super duper entreprenör som Ingvar Kamprad han glömde säkert ADHD-medicinen hemma!

© Thommy Sjöberg

Labels: , ,

Wednesday, January 31, 2018

The Lost Child in Naples

Kistalights foto.

The Lost Child in Naples right now Kistalight's most visited page! We make a google translation what a translation for our international visitors from Saint Petersburg's trolley factories to wild indie blogger at the US eastcoast.
Kistalight has read The Lost Child by Elena Ferrante in the fall. The last part of the Napolite quartet, I think something from the art world could illustrate our reading. We searching for drawings, art and arty and find the blog  Så Himla Arty from Stockholm and the colorful drawing above!

Why not a colorful drawing as an illustration of the book, the tumbling life of Naples, although the literary tone is more multifaceted (more black) in the Lost Child. There is a lot of female experiences with Ferrante (on the pseudonym and discussions about the anonymous writer). It is especially noted in the first hundred pages of the fourth part. It´s a marriage that lacks feelings, unruly cohabitation, childhood upbringing and concern for the little daughters, the relationship with mother-in-law, strong feelings for youth love Nino (short form of Don Giovanni), perhaps a wake up of depression in a dysfunctional (emotional) upper middle class environment? It's hard to imagine it's not a woman who tells about those experiences!
Up over her ears in love with her Nino despite her opposition and her own warning bells, Elena breaks up from Florence and moves back to Naples and Vomero and installs on a floor on Via Tasso overlooking the beautiful bay with Vesuvius in the fund and becomes Nino's mistress and they hang out in Naples's intellectual circles with dinners, flirting and exciting conversations. Are you throwing away everything you are for Nino? Are you going to split your family for that? / _ _ _ / Why have you studied so long?What the hell did it make sense to imagine you would live a wonderful life for me too?
I was wrong, you are completely damn stupid in your head! Elena's mother in powerful Neapolitan from the poor neighborhood of Napule when Elena, Lenu, returns to the south. Finally, Elena finds out, as everyone in her surroundings already knows that Nino is notoriously unfaithful and she realizes that she can not live with Nino, but a little child gets to care and to raise. So at #Metoo times, one can reflect that Nino does not seem to use sexuality like male ruler technology, more like sex abuse (constant confirmation - Don Juan approach) and a way of networking. He seduces the women he can benefit from in different ways for his career, and he seems to hold on to them beside the purple teenage love of the summer of Ischia, Lila (see Part II Her New Name), which might be the love of his youth.

Elena moves home to childhood neighborhood and becomes neighbor with Lila. There will be opportunities for woman friendship, sharing babysitting, talk about child support (Elena's daughter is absolutely ordinary while Linas daughter is beautiful and early developed) and as always when Lila pops up (Napoli mix of Pippi Longstocking, Lisbet Salander and, like a long thin Sophia Loren) becomes the story of the story and speeding up the story, even though Lila drains Elena's feelings and ignores her literary ability, she needs her and her son to help her everyday with practical tasks and as a child watch in the poor neighborhood. At Elena, one characteristic emerges that it is the writing that is more important than anything else. She needs Lila, her dark side of the moon, and she needs her childhood's poor neighborhood for her artistic creation.
The lost child also contains a mystery that resembles the mysteries of the comforters, but unlike the criminal novel, the end is open and it is up to the reader to interpret Elena Ferrant's story. A story about Elena and Lila that runs through the four books and tells a story about two poor gifted girls from Naples and their upbringing in post-war Italy.
Perhaps the riddle of novel serie and the lost child can be seen as a way to interpret that particular story. A narrative; the mystery of who wrote the novels, the lost child, and so Lilas disappearance (already in the series's vinjett) and that the neighborhood of childhood is a bygone time and another era. Novel series and time like a lost beautiful child.We will not be able to cope with Ferrante! Here are the previous blogs about the Napoli quartet and Elena Ferrante from Kistalight!

Kistalight embarks on a boyish ending on the Naples quartet by Elena Ferrante with Napleromantics; Football, of course, Maradona passed by, the musician and singer / songwriter Pino Daniele, The Spanish Quarter, Naples Bay with Vesuvio, Piazza del Plebiscito, Castel Nuovo, Café Gambinus, Castel dellvovo and Galleria Umberto. Even though Elena Ferrant's series of novels about the girls (girlfriends) Lila and Elena have a very female content, the narrative technique is classically male: Short chapters, cliffhangers, the city as a theme, surprising twists, stories in the story, outraged characters, a riddle around the author and a mystery like in a crime novel even though the case is not resolved and the novels get an openly interpretable end. Keep up with some football romance as a finish!
CLEMENTINO - UN GIORNO ALL' IMPROVVISO 
 
© Thommy Sjöberg

Labels: